PRIVACY POLICY

Introductie

Mudmasky en de geregistreerde naam MUDMASKY is een merk van Mousavi Skincare B.V. en is geregistreerd in Nederland. Meer informatie over ons en/of onze geregistreerde merk(en) is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

De bescherming van de privacy van de consument is voor ons van het grootste belang. Wij zetten ons in om de persoonlijke gegevens van onze klanten te beschermen. Persoonlijke Informatie betekent informatie die (1) in enige vorm is vastgelegd; (2) gaat over of betrekking heeft op een specifiek individu; en (3) aan dat individu kan worden gekoppeld.

U verstrekt Persoonlijke Informatie aan MUDMASKY via de volgende manieren:

1) Online bestellen: Wanneer u online een individuele account aanmaakt op www.mudmasky.com, kunnen we verschillende gegevens verzamelen, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens.

2) Telefoon: Wanneer u Mudmasky’s Customer Care/Third-Party Partner belt voor overleg over onze producten of het bestellen van producten, kunnen we informatie vragen en verzamelen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens.

3) Bij een bezoek aan een schoonheidssalon, spa, hotel of een andere distributeur.

4) We kunnen ook bepaalde demografische informatie verzamelen (zoals geslacht of leeftijd) en informatie over uw interesses en voorkeuren (“voorkeursinformatie”). In veel gevallen is dergelijke demografische informatie en informatie over voorkeuren optioneel. In andere gevallen, zoals bij online enquêtes, verzamelen wij deze informatie op anonieme basis. Als wij echter demografische informatie of informatie over voorkeuren koppelen aan Persoonsgegevens, dan worden dergelijke demografische informatie en informatie over voorkeuren behandeld als Persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid.

5) Wij kunnen toestemming vragen om uw foto’s en bijbehorende bijschriften van Instagram of andere sociale media af te beelden. Houd er rekening mee dat in het geval u @mudmasky “tagt” op onze social media accounts zoals; FaceBook (@mudmasky), Instagram (@mudmasky), Twitter (@mudmasky) – we uw foto kunnen “reposten” op onze social media pagina(‘s) zonder enige kennisgeving.

MUDMASKY vraagt alleen om persoonlijke informatie die zij nodig heeft. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werd verzameld. MUDMASKY kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan bedrijven die diensten voor ons uitvoeren en/of kan de informatie die u ons verstrekt ook gebruiken om productinformatie en aanbiedingen te helpen personaliseren. Wij gebruiken uw naam en postadres alleen om u promotieartikelen, nieuws en aanbiedingen te sturen. Wij zullen uw gebruikersinformatie of e-mailadres nooit aan iemand geven of verkopen zonder uw toestemming. Om te voldoen aan de federale wet, Mudmasky.com onderhoudt geen informatie verstrekt door kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Als u persoonlijke informatie gewijzigd of verwijderd wilt hebben, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het onderdeel CONTACT OPNEMEN hieronder.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden. Het beleid beschrijft onze privacybelofte aan u.

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC en is ontworpen om de data privacy wetgeving in heel Europa te harmoniseren, om de data privacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de hele regio data privacy benaderen opnieuw vorm te geven.

Sites van derden en sociale media

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en MUDMASKY is niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site of web-eigendom beheren, met inbegrip van, zonder beperking, een applicatie, die beschikbaar is via deze Site of waarnaar deze Site een link bevat. De beschikbaarheid van, of opname van een link naar, een dergelijke site of eigendom op de Site impliceert geen goedkeuring van het door ons of onze partners. Mudmasky.com heeft ook “plugins” (zoals de Facebook “Like” knop) naar sites van derden of bieden login (zoals inloggen met Facebook) via een account van derden. Plugins van derden en inlogfuncties, inclusief het laden, de werking en het gebruik ervan, vallen onder het privacybeleid en de voorwaarden van de derde partij die ze aanbiedt.

Gerichte reclame

Wij kunnen ook contracten afsluiten met reclamenetwerken van derden die IP-adressen en andere informatie verzamelen door het gebruik van cookies, webserverlogs en webbakens op onze websites en e-mails; op websites en e-mails van derden; en op onze reclame die op websites van derden wordt geplaatst. Zij gebruiken deze informatie om advertenties aan te bieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses (ook voor bedrijven die niet met ons zijn verbonden). U kunt deze advertenties op andere websites zien. Dit proces helpt ons ook om de effectiviteit van onze marketinginspanningen te beheren en te volgen.

California Niet volgen kennisgeving

Volgens de Californische wet zijn exploitanten van websites en online diensten verplicht bekend te maken hoe zij reageren op “do not track”-signalen van webbrowsers of andere soortgelijke mechanismen die consumenten de mogelijkheid bieden een keuze te maken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie over de online activiteiten van een consument in de tijd en op websites van derden, voor zover de exploitant zich bezighoudt met die verzameling. Op dit moment volgen wij de persoonsgegevens van onze klanten niet in de tijd en op websites van derden en daarom is deze vereiste niet op ons van toepassing. De wet van Californië vereist ook dat exploitanten van websites en online diensten bekendmaken of derden persoonsgegevens kunnen verzamelen over de online activiteiten van hun gebruikers in de tijd en op verschillende sites wanneer de gebruikers de website of dienst van de exploitant gebruiken. Derden die inhoud of diensten op onze site hebben, zoals een sociale functie, een analysedienst of een reclamenetwerkpartner, kunnen informatie verkrijgen over uw surf- of gebruiksgewoonten, maar deze informatie omvat geen persoonsgegevens. Wij staan dergelijke derden niet bewust toe om persoonlijke informatie van onze site te verzamelen, tenzij u deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekt en wij deze met uw toestemming aan hen verstrekken.

Beveiliging

MUDMASKY neemt redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke informatie onder onze controle te beschermen. We hebben Mudmasky.com ontworpen om alleen bestellingen te accepteren van webbrowsers die communicatie via Secure Socket Layer (SSL) technologie toestaan. Dit betekent dat u niet per ongeluk een bestelling kunt plaatsen via een onbeveiligde verbinding. Geen enkele gegevensoverdracht via het internet of gegevensopslagsysteem kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt is gecompromitteerd), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het gedeelte CONTACT OPNEMEN hieronder.

Keuzes en toegang

MUDMASKY geeft u keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor:

1) Het ontvangen van marketingcommunicatie van ons: Indien van toepassing en u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen op een doorlopende basis, kunt u ervoor kiezen deze niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven in het gedeelte CONTACT OPNEMEN. Vermeld in uw reactie uw naam, geef aan welke vorm(en) van marketingcommunicatie u niet langer wenst te ontvangen en naar welk(e) adres(sen) deze wordt gestuurd. Als u bijvoorbeeld niet langer marketing e-mails of direct mail van ons wenst te ontvangen, vertel ons dat dan en vermeld uw naam en e-mail- of postadres. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door de Site te bezoeken om uw online profiel bij te werken. Bovendien kunt u zich afmelden voor het ontvangen van marketing e-mails van ons door het volgen van de afmeldingsinstructies in een dergelijk bericht.

2) Herinneringen van ons ontvangen: Indien van toepassing en u niet langer medische herinneringen van ons wilt ontvangen op een doorlopende basis, kunt u ervoor kiezen deze niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven in het gedeelte CONTACT OPNEMEN. Vermeld in uw reactie uw naam en het e-mailadres of telefoonnummer waarop u herinneringen van ons ontvangt.

3) Ons delen van uw persoonlijke informatie met gelieerde bedrijven en derde partners: Indien van toepassing en u wilt liever niet dat wij uw persoonlijke informatie op een doorlopende basis delen met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor dit delen door contact op te nemen zoals hieronder aangegeven in het gedeelte CONTACT OPNEMEN. Vermeld in uw antwoord aan ons dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen delen met onze gelieerde ondernemingen en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden, en vermeld uw naam en e-mailadres.

Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek(en) te voldoen. Als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, kunnen wij uw persoonsgegevens niet verwijderen uit de databanken van onze gelieerde ondernemingen waarmee wij uw gegevens al hebben gedeeld (d.w.z. vanaf de datum waarop wij uw verzoek om afmelding ten uitvoer leggen). Houd er ook rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons, wij u nog steeds belangrijke transactionele en administratieve berichten kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Bewaring

MUDMASKY bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, of zoals toegestaan door de wet. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, zal Mudmasky redelijke maatregelen nemen om de gegevens veilig te wissen.

Cookiebeleid

Mudmasky.com maakt gebruik van “cookie” technologie. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat een website kan opslaan op de harde schijf van uw computer om uw informatie en instellingen op te slaan. Wanneer u inlogt, vertelt de cookie ons of u ons eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. Het spoort geen persoonlijke informatie op, geeft ons niet de mogelijkheid om contact met u op te nemen, haalt geen informatie uit uw computer en levert geen virussen. Bovendien worden uw adres- of creditcardgegevens nooit in een cookie opgeslagen. Cookies zijn voor ons simpelweg de meest efficiënte manier om u een prettige online winkelomgeving te kunnen bieden.

Privacy van kinderen

MUDMASKY laat kinderen onder de dertien jaar toe op onze site. Als je echter jonger bent dan dertien jaar, mag je geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Deze site is niet gericht op kinderen onder de dertien jaar en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien jaar op de site. Als wij ontdekken dat wij per ongeluk persoonlijke informatie van een bezoeker onder de dertien jaar op de site hebben ontvangen, zullen wij deze informatie uit onze bestanden verwijderen.

Disclaimer

Wij zullen persoonlijke informatie delen als wij te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of een verzoek van wetshandhaving of overheidsinstanties.

Updates

Dit Privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. Wij zullen een opvallend bericht op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en aan het einde van het beleid aangeven wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

Contact Ons

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@mudmasky.com of telefonisch op +31 6 83 83 87. U kunt ook schrijven naar:

Mousavi Skincare B.V.
Westplein 12
3016BM, Rotterdam
THE NETHERLANDS

Laatst bijgewerkt: 19 december 2022.

Winkelmand

Cart is Empty
Updating Cart!